Szkolenia okresowe BHP i szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia okresowe BHP to obowiązek, o którym powinien pamiętać każdy pracodawca. W Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego organizujemy właśnie tego typu kursy cykliczne dla firm. U nas można również odbyć profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe. Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza!

 

Mężczyzna z czerwoną gaśnicą

 

Dowiedz się więcej

 

PRACOWNIK NOWO – ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ MUSI MIEĆ:

 1. Szkolenie wstępne BHP
  -instruktaż ogólny - wykonany przez pracownika służby BHP
  -instruktaż stanowiskowy – wykonywany przez wyznaczoną osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 2. Badanie wstępne od lekarza medycyny pracy

 

PRACOWNIK JUŻ PRACUJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ MUSI MIEĆ:

 1. Szkolenie okresowe
 2. Ważne badania okresowe od lekarza medycyny pracy

Wykwalifikowana kadra pracowników prowadzi szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Szkolimy na terenie siedziby Firmy Klienta jak i w naszym Centrum Szkoleniowym przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych.

Dla pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych prowadzimy również szkolenia ON-LINE w formie samokształcenia kierowanego. Posiadamy także szkolenie pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w formie e-learningowej również w języku angielskim.

 

ZGŁOSZENIA I ZAPISY NA SZKOLENIE

POD NR TEL.: +48616624013

(od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30)

Podstawa prawna: organizowanych szkoleń: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

 

Rodzaj szkolenia Częstotliwość Pierwsze szkolenie po szkoleniu wstępnym
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Nie rzadziej niż raz na 3 lata do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych Nie rzadziej niż raz na 6 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy

 

Szkolenia okresowe BHP

Celem szkoleń BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one przeprowadzane w formie seminarium lub kursu, a odbyć muszą je:

 • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy służb BHP i inne osoby upoważnione do wykonywania ich zadań – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Mimo, że każde stanowisko pracy charakteryzuje różna częstotliwość ich odbywania, wiemy jak ważne jest szkolenie BHP okresowe. Poznań to jedno z większych miast w Polsce, gdzie dostęp do służb BHP jest niezwykle łatwy. Dzięki temu możemy skorzystać z usług dowolnie wybranego przez nas centrum szkoleniowego.

Warto pamiętać, że niektórzy pracownicy mają możliwość zwolnienia ze szkolenia okresowego BHP. Takie osoby muszą złożyć swojemu obecnemu pracodawcy zaświadczenie o odbyciu w danym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia, związanego z podobnym stanowiskiem pracy. Szkolenia okresowe BHP kończą się egzaminem.

Oprócz szkoleń dla pracowników bardzo istotne są również szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Poznań, Warszawa, Wrocław będące jednymi z większych miast pełne są różnego rodzaju korporacji. Pamiętajmy, że szkolenia BHP dotyczą wszystkich, nawet kierowników. W końcu to dzięki nim jesteśmy w stanie zachować zimną krew w trudnej sytuacji i starać się ją jak najlepiej rozwiązać. Są przypadki kiedy pracodawca nie może zorganizować szkolenia w godzinach pracy. Wtedy czas kursu odbywającego się poza tymi godzinami należy uznawać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia i dodatku wynikającego z nadgodzin.

Warunki odbywania szkolenia BHP okresowego

Mężczyzna w kaskuSzkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla każdego nowego pracownika, o ile nie ma on zaświadczenia o odbytym szkoleniu na poprzednim stanowisku. Takie musi z kolei odpowiadać wymaganiom i obowiązkom stanowiska aktualnego. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części: instruktarzu ogólnego oraz stanowiskowego. Uczestnicy naszych szkoleń zawodowych, takich jak kursy spawalnicze, doskonale wiedzą, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Celem tego pierwszego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami BHP o charakterze ogólnym, obowiązującymi u danego pracodawcy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzane jest ono przez pracownika służby BHP, osobę wykonującą zadania tej służby czy też samego pracodawcę, jeżeli posiada on stosowne do tego zaświadczenie. Instruktaż stanowiskowy obejmuje zaznajomienie pracownika z czynnikami środowiska pracy, ryzkiem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą wywoływać. Jego głównym celem jest zatem dbałość o bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku. Z tego też powodu bardzo ważne są szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Poznań to miasto, gdzie znajdziemy wiele firm, które zajmują się ich organizacją, także na terenie siedziby klienta.

Jak zorganizować szkolenia BHP dla pracowników?

Szkolenia BHP to bardzo ważny element w każdej dużej korporacji, ale i też w mniejszych firmach. Dzięki nim pracownicy poznają i przypominają sobie:

 • jakie jest ryzyko zawodowe związane z danym stanowiskiem,
 • czynniki środowiska pracy im towarzyszące oraz sposoby ochrony przed nimi,
 • regulamin pracy obowiązujący na danym stanowisku w zakładzie pracy,
 • metody bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady zachowywania się w sytuacjach awaryjnych.

 

Kask budowlanyW ten sposób mamy pewność, że osoby przez nas zatrudniane posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu BHP, którą będą mogły wykorzystać. Pamiętajmy także, jak ważne są szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Poznań oferuje nam wiele ośrodków szkoleniowych, z których na pewno wybierzemy coś dla siebie.

Szkolenia BHP powinny odbywać się w godzinach pracy danych pracowników. Jeżeli jednak nie jest to możliwe do wykonania, kursy mające miejsce poza tymi wyznaczonymi godzinami należy uznawać za czas pracy. W ten sposób pracownicy otrzymują za nie wynagrodzenie oraz dodatek wynikający z liczby nadgodzin. Organizując szkolenie możemy zdecydować się na zaproszenie odpowiednich osób z centrum szkoleniowego BHP do naszej firmy. W ten sposób oszczędzimy pracownikom czas dojazdu do miejsca, gdzie miałoby się ono odbywać. Jeśli jednak chcemy, by nasze szkolenie przeprowadzone było w przyjaznych warunkach poza miastem, możemy również zorganizować je w wybranym ośrodku szkoleniowym. Dla pewnych stanowisk istnieje także szansa na odbycie szkolenia online. Dbałość o prawidłowość i regularność powinna obejmować każde szkolenie BHB okresowe. Poznań to fantastyczne miejsce do organizacji któregoś z nich. Ma wspaniale rozwiniętą infrastrukturę oraz wiele miejsc, w których pracownicy mogliby dobrze spędzić czas po szkoleniu.

Szkolenia przeciwpożarowe dla firm – Poznań

Poza szkoleniami z zakresu BHP, warto skierować swoich pracowników także na bardziej szczegółowy kurs, który koncentruje się na największych zagrożeniach wynikających z kontaktu z ogniem.

Szkolenie przeciwpożarowe można również potraktować jako coś obowiązkowego, ponieważ powinnością pracodawcy jest ustalenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy i zapoznanie z nimi wszystkich zatrudnionych.