Kursy spawalnicze

W naszej ofercie mamy kursy spawalnicze. Spawacze są bardzo poszukiwani w wielu branżach, a rynek ich umiejętności jest ogromny. Obecnie większość spawaczy, którzy chcą pracować w określonej branży, musi najpierw zakwalifikować się jako spawacz. Jest wiele uprawnień spawalniczych, które można zdobyć, aby zakwalifikować się do pracy w określonej dziedzinie. Na przykład spawacz może potrzebować certyfikatu w zakresie obróbki cieplnej, wytwarzania, spawania łukowego lub usuwania żużla.

Najlepszym sposobem na zdobycie uprawnień spawalniczych jest odbycie kursu spawalniczego, który wprowadza podstawowe techniki i zasady spawalnicze. W naszym ośrodku organizujemy takie kursy nawet weekendowo.

Chcesz zdobyć uprawnienia spawalnicze? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego oferuje profesjonalne kursy na spawacza. Dla osób czynnie pracujących zawodowo przygotowaliśmy specjalną opcję – kursy weekendowe spawalnicze, które pozwalają na zdobywanie uprawnień w bardzo dogodny czasowo sposób.

 

Rodzaje kursów spawalniczych

Charakterystyka kursów spawania w PCKZ: metodą MAG, TIG, elektryczne 111, gazowe 311. Pozostałe kursy spawalnicze w zależności od stopnia i grupy materiałowej – ceny uzgadniane indywidualnie.

Weryfikacja podstawowych uprawnień spawalniczych

 

Osoba spawająca kątowniki

 

 Wybierz kurs:

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego - 2 godziny

Urządzenia spawalnicze - 2 godziny

BHP - 3 godziny

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej - 2 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 2 godziny

Spawanie w praktyce - 2 godziny

Oznaczenie i wymiarowanie spoin - 2 godziny

Metody przygotowania złączy do spawania - 2 godziny

Kwalifikowanie spawaczy - 2 godziny

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG - 3 godziny

Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania - 1 godzina

Instruktaż wstępny - 2 godziny

Razem - 103 godziny

Zajęcia praktyczne - 80 godzin

 

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi metodą MMA 111

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego - 2 godziny

Urządzenia spawalnicze - 2 godziny

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2 godziny

Bezpieczna praca na hali - 2 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 2 godziny

Spawanie w praktyce - 2 godziny

Oznaczanie i wymiarowanie spoin - 2 godziny

Metody przygotowania złączy do spawania - 2 godziny

Kwalifikowanie spawaczy - 2 godziny

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry - 3 godziny

Elektrody otulone - 1 godzina

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 godzina

Instruktaż wstępny - 2 godziny

Szkolenia praktyczne - 138 godzin

Razem - 163 godziny

 

Spawanie spoinami doczołowymi blach metodą spawania gazowego 311

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2 godziny

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej - 2 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 2 godziny

Spawanie w praktyce - 2 godziny

Oznaczanie i wymiarowanie spoin - 2 godziny

Metody przygotowania złączy do spawania - 2 godziny

Kwalifikowanie spawaczy - 2 godziny

Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali - 2 godziny

Złącza spawanie blach - 1 godzina

Spawalność stali - 1 godzina

Skurcz, naprężenia i odkształcenia - 1 godzina

Niezgodności spawalnicze - 2 godziny

Przegląd procesów spawania - 1 godzina

Bezpieczna praca na montażu - 1 godzina

Kontrola i badania - 2 godziny

Zapewnienie jakości w spawalnictwie - 1 godzina

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry - 3 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 1 godzina

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 godzina

Instruktaż wstępny - 2 godziny

Szkolenie praktyczne - 94 godziny

Razem - 127 godzin

 

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego - 2 godziny

Urządzenia spawalnicze - 2 godziny

BHP - 3 godziny

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej - 2 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 2 godziny

Spawanie w praktyce - 2 godziny

Oznaczenie i wymiarowanie spoin - 2 godziny

Metody przygotowania złączy do spawania - 2 godziny

Kwalifikowanie spawaczy - 2 godziny

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG - 2 godziny

Materiały dodatkowe do spawania - 3 godziny

Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry - 1 godzina

Instruktaż wstępny - 2 godziny

Szkolenie praktyczne - 120 godzin

Razem - 145 godzin

 

 

NA CENĘ KURSU SKŁADAJĄ SIĘ:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • materiały szkoleniowe
  • egzamin
  • książeczka spawacza
  • certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • ukończone 18 lat

 

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Książeczka spawacza i certyfikat wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach upoważniające do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień.

Rekomendujemy także nasze pozostałe kursy, pozwalające nabyć praktyczne umiejętności techniczne, na przykład kursy na wózki widłowe i inne.

 

Praca dla spawaczy po zakończonym kursie!

Współpracujemy ze znanymi agencjami pracy i prezentujemy aktualne oferty zatrudnienia dla spawaczy. Wybierając nasze kursy spawania, masz więc możliwość nie tylko poszerzenia swoich kompetencji zawodowych, ale także znalezienia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Kursy spawalnicze są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych i kończą się egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN ISO 9606. Nasz ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. Ośrodek Posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Zaświadczenie TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. do prowadzenia kursów i egzaminów spawaczy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.