Szkolenia elektryczne

Uprawnienia elektryczne grupa I

Grupa I - seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (np dla elektryków).

 

Płytka stykowa na stole

 

Dowiedz się więcej

 

Cel szkolenia Organizacja szkolenia Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie uprawnień. Czas trwania kursu 5 dni. Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat.