E-learning

Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze - kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.

 

Brodaty mężczyzna patrzący na laptop

Dostępne kursy

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby  
Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych  
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee  
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie wstępne dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer  
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer Target of training is completion of knowledge and skills of HSW. The information are updated about assessment of the risks associated in work and methods of protection against these threats.Explained will be working conditions into way in accordance with regulations of the health and safety at work and acting in case of accident or the emergency.
Szkolenie wstępne dla pracowników inżynieryjno - technicznych  
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności wśród pracowników pracujących na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów) na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności z zakresu:
- identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
- organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
 
Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
 
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

DEMO PL
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
wersja DEMO
DEMO EN
Invitation for periodic H&S training for employers & managers
version DEMO