Szkolenie BHP w trybie e-learning

W PCKZ organizujemy szkolenie BHP w trybie e-learning. Do pracy z naszymi kursami i szkoleniami online polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze - kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.

Aby zapewnić wysokiej jakości szkolenia BHP, firmy powinny pracować nad opracowywaniem treści odpowiednich dla ich branży i pracowników. Ponieważ technologia wciąż ewoluuje, firmy powinny elastycznie podchodzić do szkoleń BHP, odchodząc od tradycyjnego nauczania w klasie na rzecz bardziej interaktywnych i internetowych formatów.

Realizacja efektywnego programu szkoleń BHP powinna być przyjazna dla użytkownika i dostosowana do harmonogramów pracowników. Platformy e-learningowe można dostosować do różnych stylów uczenia się i urządzeń. Ponadto kursanci powinni mieć dostęp do szkoleń z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Ocena szkolenia powinna być ciągła i jak najbardziej wszechstronna. Podczas gdy tradycyjne metody oceny, takie jak quizy i testy, są ważne, prowadzący kurs powinni również uwzględniać spostrzeżenia i doświadczenia kursantów oprócz obiektywnych danych. Informacje zwrotne powinny być aktualne i adekwatne do potrzeb pracowników. Wszystkie te zasady obowiązują, kiedy korzystasz z naszego kursu BHP online.

 

Brodaty mężczyzna patrzący na laptop

Podejmując te cztery kluczowe kroki, możemy zapewnić Cię, że nasze programy szkoleniowe BHP są zarówno skuteczne, jak i przyjazne dla użytkownika, a dodatkowo zapewniają przyswojenie wymaganej wiedzy. Nie ma jednego właściwego sposobu na zaprojektowanie i dostarczenie skutecznego programu szkoleniowego BHP, ponieważ podejście, które jest najskuteczniejsze dla danego kursanta, będzie się różnić w zależności od jego potrzeb i branży, w której działa. Nasze szkolenie BHP jest stworzone z myślą o każdej osobie, która chce zdalnie zapoznać się z najważniejszymi zasadami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

BHP online - Poznań

Szkolenie w zakresie BHP z wykorzystaniem e-learningu daje szereg korzyści. Po pierwsze, może to być wygodniejsze dla kursantów, ale i prowadzących. Dzieje się tak, ponieważ e-learning może być administrowany zdalnie, co oznacza, że ​​pracownicy nie muszą dojeżdżać do centrum szkoleniowego, tak samo dzieje się w przypadku osób szkolonych. Dodatkowo, e-learning może być realizowany o każdej porze dnia i nocy, co oznacza, że ​​może być stosowany w sytuacjach, gdy konwencjonalne szkolenie nie jest możliwe. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo kurs BHP w trybie e-learning może być dostosowany do specyficznych potrzeb każdego kursanta oraz prowadzącego, co czyni go niezwykle efektywnym i przyjaznym. Wynika to z faktu, że kurs BHP online w naszym Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego można dostosować tak, aby zawierał interaktywne ćwiczenia, co oznacza, że kursanci mogą uczyć się i ćwiczyć niezbędne umiejętności tam, gdzie chcą w dowolnym czasie.

Jesteś zainteresowany naszymi kursami i szkoleniami? Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty!

 

Dostępne kursy

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby  
Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych  
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee  
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie wstępne dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer  
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer Target of training is completion of knowledge and skills of HSW. The information are updated about assessment of the risks associated in work and methods of protection against these threats.Explained will be working conditions into way in accordance with regulations of the health and safety at work and acting in case of accident or the emergency.
Szkolenie wstępne dla pracowników inżynieryjno - technicznych  
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności wśród pracowników pracujących na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów) na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności z zakresu:
- identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
- organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych
 
Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych
 
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

DEMO PL
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
wersja DEMO
DEMO EN
Invitation for periodic H&S training for employers & managers
version DEMO