Konserwator urządzeń UDT

W naszej ofercie mamy kurs na konserwatora wózków widłowych, który wymaga od kandydata na to stanowisko rozległej wiedzy technicznej oraz z zakresu przepisów UDT. Osoba pracująca w tym charakterze musi wykazać się dużą rzetelnością i skrupulatnością podczas przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych oraz sporządzania adnotacji dotyczących stanu technicznego pojazdu. Nie obce muszą być dla niej również tajniki naprawy urządzeń jezdniowych. W ofercie mamy szkolenie odnośnie uprawnień wobec wózka widłowego, podestu, suwnicy, żurawia lub HDS.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy konserwacji dźwignic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień:

 1. Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - kategoria I W i IIW
 2. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - kategoria IS i IIS
 3. Żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne i samojezdne - kategoria IIŻ oraz żurawie wieżowe oraz szybko-montujące - kategoria IŻ
 4. Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe lub przewoźne - kategoria IP oraz podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne - IP
 5. Układnice - kategoria IU
 6. Wyciągi towarowe - kategoria IWT
 7. Dźwigi - towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne - kategoria ID oraz dźwigi budowlane towarowe oraz towarowo - osobowe - kategoria IID
 8. Wózki jezdniowe podnośnikowe - kategoria IWJO, IIWJO i IIIWJO.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

 

Czas trwania kursu: 5 dni.

Zapraszamy do skorzystania z oferty uzyskania uprawnień na konserwatora UDT.

 

Starszy mężczyzna z tabletem w dłoni

Dokumenty uzyskane po kursie na konserwatora

Po ukończeniu kursu konserwatora wózka UDT zdobywa się świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi urządzenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Głównym zadaniem technika zajmującego się konserwacją wózków widłowych jest upewnienie się, że są one w dobrym stanie technicznym. Osoba pełniąca tę funkcję powinna umieć:

 • sprawdzić stan techniczny pojazdu,
 • sprawdzić stan elementów zabezpieczających,
 • sprawdzić działanie urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych,
 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie opraw oświetleniowych,
 • upewnić się, że pojazd działa prawidłowo,
 • usuwać usterki i awarie,
 • wykonywać regularnie i rzetelnie oraz niezbędne inspekcje, w tym z uwzględnieniem odpowiednich wpisów w dzienniku pojazdu,
 • podjąć decyzję o wycofaniu z eksploatacji pojazdu, który nie spełnia odpowiednich wymagań i norm.

 

Bardzo ważne jest, aby wszystkie naprawy jednostki obsługi były wykonywane w trybie ciągłym, wyłącznie przez upoważnione osoby. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę operatorów wózków widłowych zaangażowanych w użytkowanie tych pojazdów i urządzeń w ich obrębie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów na konserwatora wózka w Poznaniu.