Kursy na wózki widłowe

W naszym Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzimy kursy na wózek widłowy. Celem szkolenia jest nauczenie się i uzyskanie uprawnień jako operator wózka widłowego. Kurs pozwala na prowadzenie wszystkich typów wózków widłowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Warto wspomnieć, że warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat i ukończenie szkoły podstawowej. Kurs kończy się egzaminem w naszym ośrodku.

W Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego organizujemy różnego typu szkolenia zawodowe, wśród których znalazły się między innymi kursy na wózki widłowe, w tym:

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • kurs kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO).

Już po kilkudniowym kursie będziesz w stanie opanować obsługę wózków jezdniowych i wymienić butlę gazową w bezpieczny sposób. Kurs obejmuje również szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie potrzeby można je sobie przypomnieć, bo w PCKZ organizujemy także szkolenia okresowe BHP.

 

Mężczyźni w magazynie

 

Dowiedz się więcej

NASZE SZKOLENIA NA WÓZKI WIDŁOWE PROWADZIMY ZGODNIE Z PROGRAMEM UZGODNIONYM Z URZĘDEM DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ W POZNANIU (NR DECYZJI: 19-63/3/16).

 • Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (z wyłączeniem specjalizowanych) oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.

 • Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Po zdaniu egzaminu zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzające nabyte uprawnienia.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • czas trwania kursu 4 dni
 • pierwsze 2 dni – zajęcia teoretyczne od godz. 8.30
 • następne 2 dni – zajęcia praktyczne (godzina ustalana indywidualnie z instruktorem)
 • kursy prowadzimy w dwóch trybach - porannym od g. 8.30 i popołudniowych - od g. 16.30

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy osób kierowanych przez pracodawcę) - wzór w plikach do pobrania

 

Dodatkowe informacje:

W programie ujęto tematy związane z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowych w wózkach jezdniowych.

 

Dlaczego warto robić kursy na wózki widłowe?

Wiele stanowisk, szczególnie takich, które dotyczą pracy w magazynie, wymaga umiejętności operowania wózkiem widłowym.

Kursy na wózki widłowe w PCKZ są dedykowane zwłaszcza osobom, które szukają zatrudnienia w Polsce lub za granicą i chcą poszerzyć swoje kompetencje. Na szkolenie powinny zapisać się także osoby już pracujące w magazynach o wielkiej powierzchni czy też w zakładach produkcyjnych dużych przedsiębiorstw. Sami pracodawcy często organizują zresztą tego typu kursy, licząc na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, co w dalszej kolejności ma przełożyć się na podniesienie wydajności firmy oraz ograniczenie strat. Bardzo ważne jest bowiem, aby na magazynie czy na hali produkcyjnej znajdował się przynajmniej jeden, dobrze wyszkolony operator wózka widłowego.

 

 

Żółty wózek widłowy

Dlaczego firmy chcą, aby pracownicy robili kursy na wózki widłowe?

Wiele firm i przedsiębiorstw zachęca swoich pracowników, aby podjęli szkolenie, dzięki któremu potem będą mogli pracować jako operator wózka widłowego. Kurs nie jest drogi, a na dodatek często odbywa się w zasadzie na przestrzeni kilku dni, dzięki czemu pracownik w bardzo szybkim czasie może nabyć zupełnie nowe kwalifikacje. Operatorów wózków widłowych potrzebują przede wszystkim duże firmy, które posiadają wielkopowierzchniowe magazyny, ale również przedsiębiorstwa budowlane czy zakłady produkcyjne. Ogółem, osób z tego typu uprawnienia poszukają biznesy z naprawdę przeróżnych branż, dzięki czemu po ukończeniu takiego kursu mamy ogromne szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Sam pracodawca dobrze wie, że wysyłając swoich pracowników na takie szkolenia w znaczący sposób wpływa na wydajność swojej firmy. Pamiętajmy bowiem o tym, że za takie szkolenie odpowiada zazwyczaj doświadczony już instruktor lub operator wózka widłowego. Kurs dotyczy zresztą nie tylko zagadnień praktycznych, ale również teoretycznych, dzięki czemu kursanci wiedzą nie tylko w jaki sposób obsługiwać wózek, ale też inne przydatne rzeczy. Wszystko to powoduje, że po ukończeniu szkolenia pracownik jest o wiele bardziej sprawny i ma zdecydowanie zwiększoną wydajność. Potrafi zrobić więcej, przenieść więcej towaru i równocześnie wie, na co uważać, dzięki czemu znacznie rzadziej dochodzi do uszkodzenia towaru.

 

 

Wózek widłowy przy węglu

Kto powinien zrobić kurs na wózki widłowe?

Zapisać się na taki kurs powinny przede wszystkim osoby, które mają problemy ze znalezieniem pracy – wszak im większe mamy kwalifikacje, tym większa szansa, że w końcu znajdziemy dobrze płatną pracę. Dodatkowo, uzyskując odpowiedni certyfikat, będziemy mogli korzystać z naszych uprawnień także poza granicami naszego kraju, dzięki czemu znacznie łatwiej będzie nam szukać pracy za granicą. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale także w innych krajach można naprawdę dobrze zarabiać jako operator wózka widłowego. Kurs na pewno nam w tym pomoże.

Na szkolenie powinny zapisać się także osoby już pracujące w magazynach o wielkiej powierzchni czy też w zakładach produkcyjnych dużych przedsiębiorstw. Sami pracodawcy często organizują zresztą tego typu kursy, licząc na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, co w dalszej kolejności ma przełożyć się na podniesienie wydajności firmy oraz ograniczenie strat. Bardzo ważne jest bowiem, aby na magazynie czy na hali produkcyjnej znajdował się przynajmniej jeden, dobrze wyszkolony, a najlepiej doświadczony operator wózka widłowego. Kurs co prawda nie od razu stworzy z nas świetnych fachowców, ale to pierwszy krok w tym kierunku.

 

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe i kto może się na niego zapisać?

Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

 • pełnoletność,
 • co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie lekarskie (o ile na kurs nie skierował pracodawca)

Cena takiego kursu wynosi 850 zł, a czas trwania wynosi 4 dni. W tym czasie kursanci przejdą nie tylko przez zajęcia teoretyczne, ale także zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym UDT, po którym zdający będą doskonale przygotowani do pracy jako operatorzy wózka widłowego. Szkolenie ma na celu także przygotowanie uczestników do bezpiecznego przeprowadzenia procesu wymiany butli gazowej.

Ukończenie szkolenia z sukcesem oznacza, że możemy uzyskać zezwolenie na obsługę wózka widłowego.