Kurs pedagogiczny

Czas trwania kursu: 48h

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

 

 

Dowiedz się więcejUśmiechnięty chłopak

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przy pracy z dorosłymi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć na sali oraz samokształcenia (w tym e-learning).

Podstawa Prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (poz. 391)

 

Lp. Zakres treści realizowanych zajęć - dział programowy
Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1 Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
2 Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się" 8
3 Metodyka praktyczne nauki zawodu 27
4 Umiejętności dydaktyczne (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy) 8
5 Razem 48