Instruktor praktycznej nauki zawodu - Poznań

Instruktor praktycznej nauki zawodu to profesjonalista, który udziela wskazówek i wskazówek uczniom na kursach zawodowych lub technicznych. Instruktor szkolenia zawodowego może również świadczyć usługi, takie jak doradztwo, pomoc w poszukiwaniu pracy lub rozwój kariery. Większość trenerów zawodowych jest zatrudniana przez szkoły wyższe i uniwersytety w ramach członkostwa wydziałowego. Trenerzy zawodu pracują z uczniami na wszystkich poziomach edukacji, od szkoły średniej po instytucje policealne, takie jak kolegia i uniwersytety.

W ofercie naszego Poznańskiego Centrum Kształcenia Zawodowego mamy kurs pedagogiczny, tj.:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Czas trwania kursu: 48h

 

 


Uśmiechnięty chłopak

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przy pracy z dorosłymi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć na sali oraz samokształcenia (w tym e-learning).

Podstawa Prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (poz. 391)

 

Lp. Zakres treści realizowanych zajęć - dział programowy
Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1 Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
2 Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się" 8
3 Metodyka praktyczne nauki zawodu 27
4 Umiejętności dydaktyczne (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy) 8
5 Razem 48

Instruktorzy praktycznego szkolenia zawodowego w Poznaniu uczą ludzi, jak znaleźć pracę i rozpocząć karierę zawodową. Zapewniają również szkolenia zawodowe i inne usługi, aby pomóc ludziom zdobyć nowe umiejętności i znaleźć pracę. Instruktorów praktycznej nauki zawodu można znaleźć w szkołach, firmach i agencjach rządowych. Zapraszamy!