Kursy suwnice, podesty i inne - Poznań

Ludzie w kaskach

Wybierz interesujący cię kurs z naszej oferty. Kursy na operatora suwnic, żurawi czy wciągników – Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego oferuje wiele interesujących kierunków na rozwój.

 

 • Kurs dźwigowego

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień UDT dla operatora dźwigów:

 1. Dźwigi budowlane:
  (towarowe i towarowo-osobowe oraz wyciągi towarowe)
 2. Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
  (dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigi szpitalne nieposiadające kontroli obciążenia kabiny)

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 4 dni

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)

 

 • Kurs operatora podestów

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień UDT na operatora podestów:

 1. Podesty ruchome stacjonarne
 2. Podesty ruchome wiszące (obsługa podestów ruchomych wiszących i stacjonarnych)
 3. Podesty ruchome masztowe (obsługa podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
 4. Podesty ruchome przejezdne
 5. Podesty na pojazdach kolejowych

Organizacja szkolenia: Czas trwania kursu 4 dni

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Niewłaściwe użytkowanie platformy ruchomej może przewrócić maszynę, zranić operatora, uszkodzić sprzęt i stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego tak ważna jest weryfikacja uczniów i udzielanie uprawnień tylko tym, którzy są wykwalifikowani, kompetentni i świadomi związanych z pracą z platformami mobilnymi.

W celu uzyskania odpowiedniego certyfikatu operatorzy muszą ukończyć część teoretyczną i praktyczną kursu na operatora podestów, a następnie zdać egzamin, który przeprowadzają inspektorzy w naszym ośrodku.

Z kolei egzamin praktyczny polega na ocenie umiejętności posługiwania się sprzętem, zrozumienia wszystkich jego możliwości oraz zastosowania go w konkretnych sytuacjach.

 

 • Kurs na operatora żurawi

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień UDT na operatora żurawi:

 1. Żurawie stacjonarne
 2. Żurawie przewoźne i przenośne (HDS)
 3. żurawie samojezdne
 4. Żurawie wieżowe oraz szybkomontujące
 5. Żurawie szynowe

Organizacja szkolenia: czas trwania kursu 4 dni

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Operatorem żurawia jest osoba odpowiedzialna za eksploatację dźwigu pracującego na terenie, magazynie lub remontowanym obiekcie. Operator ten monitoruje również stan techniczny urządzeń. Do obsługi żurawia wymagane jest co najmniej przeszkolenie podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności obsługi – ich rodzaj zależy od rodzaju i wagi urządzeń, które będą używane podczas prac. W naszym ośrodku możesz zdobyć wszelkie uprawnienia potrzebne do korzystania z żurawia.

Główne zadania operatora żurawia to podnoszenie i przenoszenie ładunków zgodnie z zaleconym prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu. Staranność i precyzja odgrywają bardzo dużą rolę w pracy z ciężkim sprzętem budowlanym. Prowadzenie dźwigu wymaga również dobrej koordynacji, wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych. Przydatne okażą się również umiejętności takie jak komunikacja, skupienie i umiejętność pracy pod presją czasu.

Odpowiedzialność operatora żurawia jest bardzo duża. W trakcie pracy jako operator żurawia musisz zwracać uwagę na różne aspekty, do czego przygotuje Cię nasz kurs. Przede wszystkim będzie to kwestia zakazu stosowania niesprawnych urządzeń lub braku prawomocnej decyzji UDT. Dodatkowo, nie może używać uszkodzonych niedopasowanych zawiesi, nie może samowolnie naprawiać ustawień żurawia i nie może podnosić ładunków przekraczających udźwig urządzenia, które ma być podnoszone.

 

Operator wciągników i wciągarek

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciagników oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień UDT na operatora wciągników i wciągarek.

 1. Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 2. Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Organizacja szkolenia: czas trwania kursu 4 dni

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wciagników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wciągniki, ze względu na swoją kompaktową, zwartą budowę, mogą być w całości mocowane na hakach bądź wózkach jezdnych, przemieszczających się wzdłuż belek różnego typu dźwignic – wciągarek bramowych, suwnic, żurawików itp. Ta możliwość daje praktycznie nieograniczone możliwości w podnoszeniu i transportowaniu ładunków zarówno w zakresie pojedynczych stanowisk pracy (wciągarki bramowe, żurawiki), jak i na duże odległości, obejmujące powierzchnię całych hal przemysłowych (suwnice). Ładunek podwieszony na wciągniku może być przemieszczany w pionie oraz poziomie – w zależności od rodzaju urządzenia, na jakim został zamontowany.

Wciągarki, posiadając istotny w swojej budowie element nośny w postaci ramy, nie stanowią konstrukcji kompaktowej. Ze względu na konstrukcję otwartą wciągarki montowane są najczęściej w sposób stały na płaskich powierzchniach ścian, posadzek, sufitów, a często również na elementach przejezdnych różnych urządzeń czy pojazdów. Mają równie szeroki zakres możliwości transportowych, umożliwiając nie tylko podnoszenie ładunku, lecz również – zmianę jego położenia w poziomie (w prawo lub w lewo).

Zapraszamy do skorzystania z naszych kursów, w tym na operatora wciągników i wciągarek.