Jakie uprawnienia trzeba mieć na wózek widłowy?

Wózki widłowe są wykorzystywane w centrach handlowych, magazynach i dyskontach. Ich używanie jest obwarowane wieloma przepisami, a do rozpoczęcia pracy na wózku widłowym konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień UDT. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat uprawnień dotyczących obsługi wózków widłowych. 

Kurs na wózki widłowe obejmuje etap teoretyczny z wiedzy na temat budowy wózka, jego obsługi, w tym jazdy oraz załadunku i rozładunku, konieczności dokonywania przeglądów, niebezpieczeństwami związanymi z pracą na wózkach widłowych oraz etap praktyczny, czyli ćwiczenia z ładunkiem. Do ukończenia kursu konieczne jest zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który również obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Kursy na wózki widłowe mogą odbywać wszystkie osoby pełnoletnie z co najmniej podstawowym wykształceniem. Należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do tego rodzaju pracy. 

 

Jakie są kategorie uprawnień na wózki widłowe? 

operator wózka widłowego

W Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego są organizowane różne szkolenia zawodowe, także na wózki widłowe (zgodnie z programem uzgodnionym z UDT), w czasie których oprócz nauki obsługi wózków kursanci zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończony kurs na wózki widłowe podwyższa kwalifikacje zawodowe, często więc wpływa też na wysokość zarobków. Przed rozpoczęciem kursu warto przemyśleć, jaki rodzaj uprawnień będzie najbardziej odpowiedni dla danej osoby. Obecne kategorie wózków jezdniowych to: 

  1. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ważność uprawień to 5 lat); 
  2. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem (ważność uprawnień to 10 lat).