Jak uzyskać uprawnienia spawalnicze?

Aby zostać spawaczem, nie ma potrzeby posiadania wykształcenia wyższego, ani spędzania wielu lat na nauce. Do zdobycia uprawnień na wykonywanie zawodu wystarczy ukończenie odpowiedniego kursu oraz zdanie egzaminu przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po ukończeniu kursu możliwe jest zdobycie atrakcyjnej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rodzaje uprawnień spawalniczych

Istnieje kilka metod spawania. Wykonywanie każdej z nich wymaga przejścia odrębnego kursu i zdobycia certyfikatu. Najpowszechniejsze rodzaje spawania to:

 • Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141
  • Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie MIG 131
  • Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135
  • Spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym 114
  • Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi — metoda MMA 111
  • spawanie spoinami doczołowymi blach metodą spawania gazowego 311

Kursy spawania rozpoczyna się od zdobycia kwalifikacji w zakresie spawania spoinami pachwinowymi blach i rur. Aby móc podejść do kursu, trzeba mieć ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe oraz orzeczenie lekarskie świadczące o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Na czym polega egzamin na spawacza?

Aby uzyskać uprawnienia, zapraszamy na kursy spawania w Poznaniu, które dostępne są w Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego. Najbliższy termin kursu - 10 stycznia 2022 o godzinie 8:30. Prowadzimy również kursy w trybie weekendowym — w soboty i niedziele. Takie szkolenie rozpoczynamy 22 stycznia o godzinie 8:00.
Kurs na spawacza składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia teoretyczne trwają 3 dni. Liczba dni zajęć praktycznych jest uzależniona od procesu spawania, który wybierze uczestnik. Każdy kurs zakończony jest egzaminem.
Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje książkę spawacza oraz certyfikat w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
Co 2 lata przeprowadzany jest egzamin weryfikacyjny, który ma na celu uaktualnienie ważności uprawnień spawacza.