Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141
PROGRAM SZKOLENIA
Lp. Nazwa zajęć Il. godzin
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
2 Urządzenia spawalnicze 2
3 BHP 3
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
5 Materiały dodatkowe do spawania 2
6 Spawanie w praktyce 2
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin 2
8 Metody przygotowania złączy do spawania 2
9 Kwalifikowanie spawaczy 2
10 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG 3
11 Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania 1
12 Instruktaż wstępny 2
Razem 103