Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MAG 135
PROGRAM SZKOLENIA
Lp. Nazwa zajęć Il. godzin
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
2 Urządzenia spawalnicze 2
3 BHP 3
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
5 Materiały dodatkowe do spawania 2
6 Spawanie w praktyce 2
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin 2
8 Metody przygotowania złączy do spawania 2
9 Kwalifikowanie spawaczy 2
10 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG 2
11 Materiały dodatkowe do spawania 3
12 Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry 1
13 Instruktaż wstępny 2
14 Szkolenie praktyczne 120
Razem 145