Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi metodą MMA 111

Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi metodą MMA 111
PROGRAM SZKOLENIA
Lp. Nazwa zajęć Il. godzin
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2
2 Urządzenia spawalnicze 2
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2
4 Bezpieczna praca na hali 2
5 Materiały dodatkowe do spawania 2
6 Spawanie w praktyce 2
7 Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2
8 Metody przygotowania złączy do spawania 2
9 Kwalifikowanie spawaczy 2
10 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry 3
11 Elektrody otulone 1
12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1
13 Instruktaż wstępny 2
14 Szkolenia praktyczne 138
Razem 163