Spawanie spoinami doczołowymi blach metodą spawania gazowego 311

Spawanie spoinami doczołowymi blach metodą spawania gazowego 311
PROGRAM SZKOLENIA
 
Lp. Nazwa zajęć II. godzin
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2
2 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2
3 Materiały dodatkowe do spawania 2
4 Spawanie w praktyce 2
5 Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2
6 Metody przygotowania złączy do spawania 2
7 Kwalifikowanie spawaczy 2
8 Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali 2
9 Złącza spawanie blach 1
10 Spawalność stali 1
11 Skurcz, naprężenia i odkształcenia 1
12 Niezgodności spawalnicze 2
13 Przegląd procesów spawania 1
14 Bezpieczna praca na montażu 1
15 Kontrola i badania 2
16 Zapewnienie jakości w spawalnictwie 1
17 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry 3
18 Materiały dodatkowe do spawania 1
19 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1
20 Instruktaż wstępny 2
21 Szkolenie praktyczne 94
Razem 127