Pierwsza pomoc

Jesteś świadkiem wypadku? Pamiętaj, że twoim zadaniem jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu i niedopuszczenie do pogorszenia się jego stanu ogólnego do czasu przybycia profesjonalnych ratowników.

Jeśli jesteś pracodawcą pamiętaj, że masz obowiązek przeszkolić i wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" (art. 162 § 1 k.k.).

Ludzkie życie jest bezcenne – dlatego warto wiedzieć jak je ratować. Często wystarczy kilka prostych czynności, aby uratować komuś życie. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może zadecydować o zdrowiu i życiu naszym oraz naszych bliskich.

​Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które organizujemy, przeznaczone są dla:
 • firm i osób indywidualnych
 • urzędów, instytucji
 • rodziców, nauczycieli i opiekunów
 • każdego, kto chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy
Uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach praktycznych: na fantomach uczą się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zabezpieczają rany i urazy, uczą się prawidłowego łańcucha działań ratowniczych. Podstawowe szkolenie jednodniowe przygotowuje kursantów praktycznie i teoretycznie do udzielania pomocy przedmedycznej w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość wzbogacenia szkolenia zagadnieniami z zakresu obsługi i uzytkowania AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.
Program szkolenia
 • Reanimacja i transport poszkodowanego
 • Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów i zatruć:
  • krwotoki
  • zranienia
  • złamania
  • zwichnięcia
 • Oparzenia
  • oparzenia kwasami
  • oparzenia ługami
  • pomoc doraźna w oparzeniach oczu związkami żrącymi
  • nietypowe oparzenia chemiczne
  • oparzenia promieniami jonizującymi
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Zatrucia chemiczne:
  • zatrucia przez drogi oddechowe
  • zatrucia poprzez układ pokarmowy
  • zatrucia poprzez skórę
 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Po ukończonym szkoleniu kursanci otrzymują certyfikaty.

Cennik
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - od 140 zł/os. 
 • obsługa defibrylatora AED – cena ustalana indywidualnie
 • grupa powyżej 5 osób – cena do negocjacji

ZGŁOSZENIA I ZAPISY NA SZKOLENIE
POD NR TEL.: + 48 616624013
(od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30)