Kurs spawalniczy

CENA 1650zł
Podstawowe kursy spawania: metodą MAG, TIG, elektryczne 111, gazowe 311 
Pozostałe kursy spawalnicze w zależności od stopnia i grupy materiałowej – ceny uzgadniane indywidualnie

Weryfikacja podstawowych uprawnień spawalniczych
(po wygaśnięciu ważności certyfikatu)

390zł

Na cenę kursu składają się:
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • materiały szkoleniowe
  • egzamin
  • książeczka spawacza
  • certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie)
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • ukończone 18 lat
DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
  • książeczka spawacza i certyfikat wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach upoważniające do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień.

PRACA DLA SPAWACZY!!!
Współpracujemy ze znanymi agencjami pracy i proponujemy aktualne oferty pracy dla spawaczy!


Kursy spawalnicze prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN ISO 9606.

Nasz ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. Ośrodek Posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Zaświadczenie TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. do prowadzenia kursów i egzaminów spawaczy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.