Kurs operatora wózków widłowych

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO)

Kurs prowadzony zgodnie z programem uzgodnionym z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie oddział w Poznaniu – nr decyzji 19-63/3/16.

CENA 400zł


CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (z wyłączeniem specjalizowanych) oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
 • czas trwania kursu 5 dni
 • pierwsze 2 dni – zajęcia teoretyczne od godz. 15.15
 • następne dni – zajęcia praktyczne (godzina ustalana indywidualnie z instruktorem)
 • 5 dzień – egzamin wewnętrzny
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy osób kierowanych przez pracodawcę) - wzór w PLIKACH DO POBRANIA
 • wzór zaświadczenia lekarskiego

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.
 • zaświadczenie w języku angielskim lub niemieckim dodatkowo płatne 50zł 
 • za dodatkową opłatą możliwość zdawania (nieobowiązkowego) egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) – 152zł
DODATKOWE INFORMACJE:
W programie ujęto tematy związane z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowych w wózkach jezdniowych.