Kurs energetyczny

Grupy I, II i III (eksploatacja lub dozór)
CENA KURSU: 490 zł / uprawnienie

CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (grupa I) lub przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych (grupa II i III).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenia odbywają się na terenie Poznania lub w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych.

 

Cena kursu obejmuje zajęcia wykładowe, egzamin i wydanie uprawnień przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych.