Konserwator urządzeń UDT

Wózka widłowego, podestu, suwnicy, żurawia lub HDS
CENA KURSU - 1200 zł

CEL SZKOLENIA:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego wraz z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji danego urządzenia.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • ważne świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia elektryczne G1 E
ORGANIZACJA SZKOLENIA:
  • czas trwania kursu 4 dni
  • ostatni dzień szkolenia jest jednocześnie dniem egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego
  • zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w weekendy na terenie Poznania i okolic
DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego

Na cenę kursu składają się: zajęcia teoretyczne, materiały szkoleniowe, egzamin, Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.