BHP P.POŻ

Pracodawco
Czy pamiętasz o szkoleniach bhp dla swoich pracowników?

Przypominamy...


Pracownik nowo – zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi mieć:

1. Szkolenie wstępne bhp
  • instruktaż ogólny - wykonany przez pracownika służby bhp
  • instruktaż stanowiskowy – wykonywany przez wyznaczoną osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
2. Badanie wstępne od lekarza medycyny pracy

Pracownik już pracujący na podstawie umowy o pracę musi mieć:

1. Szkolenie okresowe
2. Ważne badania okresowe od lekarza medycyny pracy

Wykwalifikowana kadra pracowników prowadzi szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Szkolimy na terenie siedziby Firmy Klienta jak i w naszym Centrum Szkoleniowym przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych.

Dla pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych prowadzimy również szkolenia ON-LINE w formie samokształcenia kierowanego. Posiadamy także szkolenie pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w formie e-learningowej również w języku angielskim.

Jak często należy robić szkolenia okresowe?
 
Rodzaj szkolenia Częstotliwość Pierwsze szkolenie po szkoleniu wstępnym
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Nie rzadziej niż raz na 3 lata do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych Nie rzadziej niż raz na 6 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby Nie rzadziej niż raz na 5 lat do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy

Cennik
  • Szkolenie wstępne BHP - 50 zł/os. 
  • Szkolenie okresowe w formie stacjonarnej – od 80 zł/os.
  • Szkolenie okresowe w formie e-learningowej - od 50 zł/os.

Grupa powyżej 5 os. - cena za grupę ustalana indywidualnie

​ZGŁOSZENIA I ZAPISY NA SZKOLENIE
POD NR TEL.: + 48 616624013
(od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30)

Podstawa prawna: organizowanych szkoleń: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).