Szkolenia

​Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
Cena: 500zł


Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne przy pracy z dorosłymi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć na sali oraz samokształcenia (w tym e-learning).
Czas trwania kursu: 80h
 
Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy 16
2 Wybrane zagadnienia z pedagogiki 16
3 Metodyka nauczania 38
4 Ćwiczenia praktyczne (praktyka metodyczna) 10


Kurs ochrona danych osobowych w praktyce
Cena: 300zł


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Wytyczne GIODO nakazują, aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone osoby, które wcześniej zostały przeszkolone w tym zakresie. Szkolenie z ochrony danych osobowych przygotowuje do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych.
Czas trwania kursu: 8h
 
Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych
1 Przepisy prawne w zakresie ochrony danych 1
2 Zakres ustawy o ochronie danych osobowych 1
3 Podstawowe pojęcia 1
4 Administrator Danych Osobowych 2
5 Realizacja obowiązku informującego 2
6 Zasady szczególnej staranności w przetwarzaniu danych osobowych 1


Jak zarobić z e-mail marketingiem.
Cena: 490zł


  1.  Jak stworzyć strategię e-mailową dopasowaną do potrzeb Twoich i Twoich odbiorców.
  2. Gdzie zbudować bazę adresową i jak ją monetyzować.
  3. Jakie znaczenie ma copywriting i Lead Nurturing w e-mail marketingu.
  4. Kto i dlaczego chce zobaczyć Twojego e-maila - czyli jak przygotować skuteczną ofertę mailingową.
  5. Jak kształtować wskaźniki kampanii e-mail marketingowych.
  6. Po co budować schematy komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną
  7. Jak wybrać platformę służącą do realizacji kampanii mailingowych.
  8. Czy warto inwestować w marketing wielokanałowy.
  9. Marketing na autopilocie - przyszłość e-marketingu.
Kurs audytora efektywności energetycznej
Cena: 1500zł


Celem kursu jest nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, jak również efektywnego wykorzystania energii i optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności sporządzania audytów energetycznych budynków oraz audytów efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu audytu efektywności energetycznej. Czas trwania kursu: 50h
 
Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych
1 Wprowadzenie: Użytkowanie energii i oszczędność energii. Uregulowania prawne: ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, rozporządzenia 3
2 Doradztwo energetyczne 3
3 Ochrona cieplna budynków 2
4 Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2
5 Wentylacja i klimatyzacja 2
6 Pompy ciepła i odnawialne źródła energii 2
7 Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze, typowanie elementów do wymiany i modernizacji 2
8 Oszczędne użytkowanie wody 3
9 Oszczędność energii elektrycznej 3
10 Kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii 3
11 Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji 3
12 Metody pomiarów i badań 2
13 Technika termografii 2
14 Finansowanie przedsięwzięć i współpraca z bankami 2
15 Auditing energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 10
16 Oszczędność energii na tle celów inwestora 2
17 Ocena kondycji finansowej inwestora 2
18 Test sprawdzający i obrona audytu 2


Kurs prowadzenia książki obiektu budowlanego i eksploatacji budynku
​Cena: 800 zł lub 1200 zł (z praktyką)


Kurs praktycznego prowadzenia i wypełniana Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przygotowuje uczestnika do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prowadzenie książki obiektu budowlanego ma znaczenie w kontekście prawa pracy, które to zobowiązuje do utrzymania obiektów zakładu w należytym stanie technicznym z uwagi na zatrudnionych w nim pracowników. Udział w szkoleniu z prawa budowlanego daje gwarancje praktycznego i merytorycznego poszerzenia wiedzy pomocnej w pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami, bowiem zarządzając obiektem masz bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo jego mieszkańców lub najemców.
 
Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1 Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego 2
2 Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego 2
3 Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego 1
4 Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu 1
5 Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego 1
6 Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie 2
7 Panel dyskusyjny 1