Aktualności

04.01
Wynajem wózka jezdniowego: RPWP.08.03.02-30-0016/16: prośba o przedstawienie oferty

Dzień dobry,

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, zwracam się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty wynajmu wózka jezdniowego na realizację kursu Magazynier + wózki jezdniowe + SEP. Kursy planowane są w październiku 2017 i wiosną 2018 roku, każdy będzie trwał po 67 godzin. W każdej edycji będzie uczestniczyło średnio po 10 osób. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zapytanie dotyczy wynajmu wózka jezdniowego na części lub wszystkie kursy.

Miejsce realizacji szkolenia: teren Wiepofamy, ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, tu należy dostarczyć pojazd.

Uprzejmie proszę o podanie ceny poprzez wypełnienie tabeli:

NAZWA KOSZTU POZYCJA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KWOTA W ZŁ (1 h) ILOŚĆ WARTOŚ
wynajem wózka jezdniowego październik 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  
wynajem wózka jezdniowego wiosna 2018 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  

powrót