Aktualności

14.11
Unia Europejska szkoli zawodowo

Jeszcze w tym roku ruszają pierwsze kursy zawodowe, całkowicie finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Przeznaczone są dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje dla kobiet i mężczyzn w wieku 25 - 64 lata, również z niepełnosprawnościami. Jest to fantastyczna okazja do zdobycia nowych umiejętności lub sformalizowania już posiadanych w stosunkowo niedługim czasie i bezkosztowo.
Z przeprowadzonych badań rynkowych wynika, że na terenie Wielkopolski, województwa najszybciej rozwijającego się, jest ogromne zapotrzebowanie na pracę wykwalifikowanych spawalników, operatorów suwnic, żurawi i podestów, magazynierów, logistyków, administratorów baz danych (programy CRM) oraz specjalistów do spraw sprzedaży i eksportu.
Zostały stworzone specjalne programy szkoleniowe, w które pragniemy Państwa czynnie zaangażować. Uczestnictwo w kursach jest całkowicie bezpłatne.
Każdy kurs trwa około 3. tygodnie i kończy się zewnętrzym, państwowym egzaminem. Jego zaliczenie oznacza dla uczestników zdobycie oficjalnego dokumentu, potwierdzającego zdobytą w czasie trwania kursu wiedzę co spowoduje automatycznie zwiekszoną atrakcyjność zawodową na rynku pracy osoby posiadającej taki certyfikat.
Kursy będą prowadzone w małych grupach przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców i praktyków. 
Skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobonych, posiadających wykształcenie średnie lub niższe, wykonujące zawód bez posiadanych formalnych kwalifikacji i osób z niepełnosprawnościami.
Szczególnie mile oczekujemy na zgłoszenia Pań.

Kursy:

  •  spawanie MIG, MAG lub TIG (kończące się zewnętrznym egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)
  • operator suwnic, żurawi lub podestów (kończący się egzaminem certyfikującym UDT, Urzędu Dozoru Technicznego)
  • magazynier + wózki widłowe + SEP (kończący się egzaminem certyfikującym UDT i SEP)
  • logistyk/ spedytor (kończący się egzaminem certyfikującym OKE, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
  • administrator baz danych (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)
  • specjalista ds eksportu (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)
  • specjalista ds sprzedaży (kończący się egzaminem certyfikującym OKE)
Czekamy na indywidualny kontakt: Marta Waniewska-Kalitko 793111780, biuro@pckz.poznan.pl

powrót