Aktualności

29.12
Trener: Operator wózków jezdniowych: RPWP.08.03.02-30-0016/16: prośba o przedstawienie oferty

Dzień dobry,

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, zwracam się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty usługi trenerskiej obsługi wózka jezdniowego (II WJO) na realizację kursu Magazynier + wózki jezdniowe + SEP. Kursy planowane są w lutym, marcu oraz październiku 2017 i wiosną 2018 roku, każdy będzie trwał po 67 godzin. W każdej edycji będzie uczestniczyło średnio po 10 osób. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zapytanie dotyczy usługi trenerskiej na część lub wszystkie kursy.

Miejsce realizacji szkolenia: teren Wiepofamy, ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Uprzejmie proszę o podanie ceny poprzez wypełnienie tabeli:

NAZWA KOSZTU POZYCJA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KWOTA W ZŁ (1 h) ILOŚĆ WARTOŚĆ
usługa trenerska  luty 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  
usługa trenerska marzec 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  
usługa trenerska październik 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  
usługa trenerska wiosna 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 6.   67  

powrót