Aktualności

23.11
Operator żurawi HDS: RPWP.08.03.02-30-0016/16: prośba o przedstawienie oferty

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe twoją szansą na rynku pracy", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, zwracam się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty realizacji kursów na operatora żurawi przenośne (HDS). Kursy planowane są jesienią 2018 roku, każdy będzie trwał po 48 godzin. Program zajęć powinien być zgodny ze wskazaniami Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin UDT II Ż. W każdej edycji kursu będzie uczestniczyło średnio po 10 osób. Zapytanie dotyczy realizacji jednego lub obu kursów.

Miejsce realizacji szkolenia: Wielkopolska.

Uprzejmie proszę o podanie ceny poprzez wypełnienie tabeli:

NAZWA KOSZTU POZYCJA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KWOTA W ZŁ (1 h) ILOŚĆ WARTOŚĆ
Operator żurawi HDS I Ż  jesień 2018 5.1.1 zadanie 1. poz 16.   48  
Operator żurawi HDS I Ż  jesień 2018 5.1.1 zadanie 1. poz 16.   48  

powrót