Aktualności

23.11
Operator podestów ruchomych: RPWP.08.03.02-30-0016/16: prośba o przedstawienie oferty

W związku z realizacją projektu "Kształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pracy", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, zwracam się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty realizacji kursów na operatora podestów ruchomych. Kursy planowane są w 2018 roku, każdy będzie trwał po 44 godziny. Program zajęć powinien być zgodny ze wskazaniami Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin UDT I P. W każdej edycji kursu będzie uczestniczyło średnio po 10 osób. Zapytanie dotyczy realizacji jednego lub obu kursów.

Miejsce realizacji szkolenia: Wielkopolska.

Uprzejmie proszę o podanie ceny poprzez wypełnienie tabeli:

NAZWA KOSZTU POZYCJA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KWOTA W ZŁ (1 h) ILOŚĆ WARTOŚĆ
Operator podestów ruchomych I P  wiosna 2017 5.1.1 zadanie 1. poz 21.   44  
Operator podestów ruchomych I P jesień 2018 5.1.1 zadanie 1. poz 21.   44  

powrót