Aktualności

28.09
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w formie e-learningowej

Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza na szkolenie przeznaczone dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego
z zakresu BHP. Szkolenie to dedykowane jest w szczególności dla:

  • kadry kierowniczej
  • pracodawców, właścicieli firm
  • mistrzów, brygadzistów i innych osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami) Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy szkolenie „Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego”. Szkolenie to odbywa się
w formie e-learningowej, co pozwala dostosować terminy i godziny szkoleń do indywidualnych potrzeb kursanta.

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia instruktaży stanowiskowych poprzez rozwój umiejętności dydaktycznych w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej wykonywania zadań na stanowisku pracy.

powrót