Witamy na stronie Poznańskiego Centrum Kształcenia Zawodowego

Mamy zaszczyt poinformować, że Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego zdobyło
I miejsce w konkursie Wielkopolskiego Grand Prix CSR w kategorii mikro firma,
który odbywał się pod honorowym patronatem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pana Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego, Pana Leszka Wojtasiaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego. Pokazuje to, że mikro firmy również mogą i powinny działać zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR jest to nowy styl w zarządzaniu przedsiębiorstwem polegający na szukaniu równowagi pomiędzy zyskiem i efektywnością firmy, a interesami otoczenia danego przedsiębiorstwa.
To, za co wyróżniono Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego, to przede wszystkim niesienie pomocy m.in. bezrobotnym i bezdomnym. Organizując dla nich kursy i szkolenia (spawanie, kurs na operatora wózków jezdniowych), dajemy im możliwość zdobycia konkretnego zawodu i podniesienia kwalifikacji, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej mogą znaleźć pracę i odmienić swoje życie. Dodatkowym elementem wpływającym na to wyróżnienie jest fakt, iż Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnia młode matki, dając im możliwość pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, a co za tym idzie zyskujemy zadowolonych, skutecznych pracowników, dzięki którym wzrasta efektywność naszej firmy.

Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego jest firmą z wieloletnią tradycją. Prowadzi i organizuje różnorodne formy szkolenia zawodowego takie jak:

Szkolenia BHPSzkolenia BHP – są niezbędne z punktu widzenia prawa pracy, każdy pracownik powinien mieć aktualny kurs bhp.
zobacz oferte
Kurs wózki widłowe PoznańKurs wózki widłowe – oferujemy szkolenia zarówno dla operatorów wózków jak również personelu obsługowego (np.: wymiana butli).
zobacz oferte
Kurs spawania PoznańKurs spawania – Szkolimy w wielu stosowanych systemach spawania wg norm europejskich, oferujemy kursy spawania elektrycznego, jak również gazowego spawania w otulinie gazowej.
zobacz oferte
Kursy elektro-energetyczne PoznańKursy elektro-energetyczne – grupa I, II, III w zakresie eksploatacji, dozoru
i pomiarów.
zobacz oferte
Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna PoznańKurs pierwszej pomocy – Nabycie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu.
zobacz oferte

TYTUŁKurs operatorów i konserwatorów urządzeń podlegających pod UDT

zobacz oferte

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i dobrze wyposażoną bazę szkoleniową. Dzięki temu możemy realizować kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz umiejętności dorosłych w szkolnych i pozaszkolnych formach.

Prowadzimy również kursy i szkolenia: pedagogiczne, psychologiczne, językowe, kadrowe, sprzedażowe oraz inne dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Świadczymy również usługi wynajmu w pełni wyposażonej sali szkoleniowej.