Witamy na stronie Poznańskiego Centrum Kształcenia Zawodowego

Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego (PCKZ) jest firmą świadczącą usługi edukacyjne na terenie Polski. PCKZ kieruje ofertę do osób dorosłych pragnących zdobyć nowy zawód, przekwalifikować się, poszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności oraz zdobyć wiedzę. Celem PCKZ jest prowadzenie szkoleń oraz kursów zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi na najwyższym poziomie, wspomagając się odpowiednią i nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową.

Oferta PCKZ skierowana jest do firm, osób indywidualnych oraz państwowych jednostek budżetowych (powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne). W ofercie firmy zawierają się następujące szkolenia:

Szkolenia BHPSzkolenia BHP – są niezbędne z punktu widzenia prawa pracy, każdy pracownik powinien mieć aktualny kurs bhp.
zobacz oferte
Kurs wózki widłowe PoznańKurs wózki widłowe – oferujemy szkolenia zarówno dla operatorów wózków jak również personelu obsługowego (np.: wymiana butli).
zobacz oferte
Kurs spawania PoznańKurs spawania – Szkolimy w wielu stosowanych systemach spawania wg norm europejskich, oferujemy kursy spawania elektrycznego, jak również gazowego spawania w otulinie gazowej.
zobacz oferte
Kursy elektro-energetyczne PoznańKursy elektro-energetyczne
- grupa I, II, III w zakresie eksploatacji, dozoru
i pomiarów.
zobacz oferte

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna PoznańKurs pierwszej pomocy – Nabycie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu.
zobacz oferte

TYTUŁKurs operatorów i konserwatorów urządzeń podlegających pod UDT

zobacz oferte

Elastyczność firmy w zakresie szkoleniowej pozwala na dostosowanie oferty indywidualnie do zapotrzebowania Klienta.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów, PCKZ wprowadziło dwie normy Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 29990 potwierdzające spełnienie najwyższych kryteriów jakościowych w zarządzaniu i edukacji. Norma ISO 9001 jest uznawaną międzynarodową normą dla certyfikacji wymagań jakościowych. Do najważniejszych korzyści związanych z certyfikowanym systemem zarządzania ISO 9001 należą: poprawa procesów, jakości oferowanych usług, a także wydajności, jak również podniesienie poziomu zadowolenia Klienta oraz konkurencyjności firmy na rynku.

Dla PCKZ stosowanie wyłącznie procedur w ramach ISO 9001 było niewystarczające. Poszukiwaliśmy nowej, międzynarodowej normy, ściśle związanej z sektorem edukacji i szkoleń. System Zarządzania Jakością ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie. Przed ISO 29990 nie było żadnych odpowiednich

norm dotyczących kształcenia i szkolenia. Standard ISO 9001, z powodzeniem wykorzystywany w innych sektorach gospodarki, nie uwzględnia jednak wielu wymogów jakości z zakresu edukacji.

Wprowadzenie dwóch, zależnych od siebie Systemów Zarządzania Jakością daje szereg korzyści wymiernych dla Klienta. Do najważniejszych wartości dodanych wdrożenia i certyfikacji należą:

  • Możliwość porównania się firmy szkoleniowej na arenie międzynarodowej, poprzez jednolite normy i wspólne rozumienie jakości edukacji oraz wartość samego certyfikatu (ważny na całym świecie).
  • Wzrost konkurencyjności organizacji świadczących usługi edukacyjne.
  • Rozwój wewnętrznych zdolności organizacji do doskonalenia jakości usług edukacyjnych
  • Zapewnienie ciągłości działania organizacji edukacyjnej poprzez minimalizację ryzyka.
  • Standard jako wspólny wzorzec – model jakości dla podmiotów edukacyjnych oraz jako narzędzie do planowania, rozwijania i realizacji usług kształcenia i szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.

Świadczymy również usługi wynajmu w pełni wyposażonej sali szkoleniowej.